รายละเอียดผลิตภัณฑ์

FactoryPic
 productPic
measure

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


ผลิตภัณฑ์ AIR BLOCK เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีต มวลเบา (AAC) ที่พัฒนาโดยเทคโนโลยีชั้นสูงจากต่างประเทศและได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมรับรอง มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีน้ำหนักเบา, แข็งแรง, ป้องกันเสียง, ทนความร้อนได้ถึง 4 ชม.ผลิตภัณฑ์ AIR BLOCK เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีต มวลเบา Autoclaved Aerated Concrete (AAC) ที่พัฒนาโดยเทคโนโลยีชั้นสูงจาก ต่างประเทศเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ของไทย และกำลังเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยในต่างประเทศได้ผลิต และใช้งานเป็นเวลานานแล้วเช่น ในเยอรมัน, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา ฯลฯ

advantage

มีคุณสมบัติดังนี้ 

  1. มีน้ำหนักเบากว่าผนังอิฐมอญถึง 2 เท่า- ป้องกันเสียงได้ดี อาคารที่พักอาศัยจึงไม่มีเสียง รบกวนจากภายนอก
  2. กันความร้อนได้ดีกว่า อาคารพักอาศัย จึงเย็นสบาย
  3. มีความแข็งแกร่งสูงและรับแรงอัดได้ดีกว่าอิฐมอญ
  4. เป็นผนังทนไฟได้นานกว่า 4 ชม. จึงมีความปลอดภัย สูง
  5. มีขนาดก้อนที่ได้มาตรฐานจึงทำให้งานก่อไม่เกิด การล้มดิ่ง
  6. ก่อสร้างได้รวดเร็วกว่า อายุการใช้งานยืนยาวไม่มีผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดต้นทุนในระยะยาว
 
ตารางรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ขนาดปริมาณที่ใช้ (ก้อน/ตรม.)น้ำหนัก (กก./ก้อน)
บล็อกก่อผนังขนาด 20 x 60 ซม. (หนา 7.5 – 20 ซม. สั่งความหนาได้ทุกความหนา 25 มม.)
Air block 20 x 60 x 7.5 ซม.8.33 ก้อน6.33
Air block 20 x 60 x 10 ซม.8.33 ก้อน8.4
Air block 20 x 60 x 12.5 ซม.8.33 ก้อน10.5
Air block 20 x 60 x 15 ซม.8.33 ก้อน12.87
Air block 20 x 60 x 17.5 ซม.8.33 ก้อน14.7
Air block 20 x 60 x 20 ซม.8.33 ก้อน16.8
 
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ
รายการอิฐมอญAir block 7.5 ซม.ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเลือก Air Block
น้ำหนักผนัง/ตรม.
(รวมฉาบ)
180 - 200
กก./ตรม.
90 – 100
กก./ตรม.
เบากว่า 2 เท่าทำงานง่ายประหยัดโครงสร้างและลดอัตราการทรุดตัวของอาคาร
ค่ากำลังรับแรงอัด
(Compressive Strength)
35 กก/ตร.ซม.50 กก./ตร.ซม.ผนังโดยรวมของอาคารมีความแข็งแรงทนทานกว่า
อัตราการซึมน้ำ
(โดยปริมาตร)
0.30.3ไม่ซึมน้ำมากกว่าเพราะผิวมีโพรงอากาศแบบไม่ต่อเนื่องกัน
อัตราการทนไฟไหม้
(รวมฉาบปูน 2 ด้าน)
0.5 – 1 ซม.3.5 – 4 ซม.ปลอดภัยกว่าสำหรับผู้อยู่อาศัยและใช้เป็นผนังกันไฟไหม้ได้ตามกฏหมาย
อัตราการนำความร้อน
(ค่า K)
1.211 วัตต์/ม./องศาเคลวิน0.089 – 0.132 วัตต์/ม./องศาเคลวินมีการนำความร้อนที่ต่ำ และไม่สะสมความร้อนจึงกันความร้อนได้ดีกว่า ประหยัดพลังงานไฟฟ้าถึง 60%
การฝังท่อน้ำ – ไฟฝังยากต้องสกัดทำให้เกิดรอยแตกร้าวภายหลังเซาะร่อง ทำงานได้ง่ายกว่างานเสร็จเร็วกว่าผนังไม่เสียหาย
การผลิตใช้หน้าดินมาทำและใช้การเผาทำให้เกิดมลพิษใช้วัตถุดิบน้อย เข้าอบในเตา อบไอน้ำเศษวัสดุนำมาใช้ได้ไม่ทำลายสภาวะแวดล้อม คุณภาพคงที่ และคงทน ตลอดอายุของอาคาร
หมายเหตุ :เทียบจากบ้านขนาด 200 ตรม. มีพื้นที่ผนัง 400 ตรม./1 หลัง และยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องกลับมาซ่อมงานของอิฐมอญ