ติดต่อเรา

บริษัท แอโรกรีต (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่

21/139 ซ.ลาดพร้าว 15  ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร 0-2938-5665  0-2938-5215  0-2938-8206 โทรสาร 0-2938-5214

Facebook Fanpage – http://www.facebook.com/aerocrete

LINE Official – @airblock

Youtube Channel – https://www.youtube.com/channel/UCttFwHl7SsToskw_nRtdapg

bkk-map

โรงงาน :

66 หมู่ 13 ถนนทองเอน ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110

โทร 0-3651-0514  โทรสาร 0-3651-0515

singburi-map-2