นโยบายบริษัท

FactoryPic
 • วิสัยทัศน์
  • มุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตอิฐมวลเบาที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานสูงสุด
 • พันธกิจ
  • เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบาที่ได้รับมาตรฐานและเน้นให้บริการกับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ
 • เป้าหมาย
  • เพื่อสร้างตราสินค้า Air Block อิฐมวลเบาให้เป็นที่รู้จักในตลาดวัสดุก่อสร้าง
  • เพื่อเพิ่มยอดขายของบริษัทไม่น้อยกว่า 10 % ต่อปี
  • เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดอิฐมวลเบา
FactoryPic2