เจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้าง ตามระเบียบบริษัท
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 2 ปี
  • ใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
  • ทำงบกระแสเงินสดได้
  • ทำแผนการจัดการ การเงินได้
  • ทำประกันสังคมได้
  • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
คุณสมบัติอื่น ๆ
  • ใช้โปรแกรม CD Organize ได้ (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

หมวดหมู่