ธุรการจัดซื้อ-จัดส่ง

ตำแหน่ง ธุรการจัดซื้อ-จัดส่ง      
จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้าง ตามประสบการณ์
คุณสมบัติ
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 21 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวช , ปวส ,ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีทักษะในการใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรม พื้นฐาน  WORD / EXCEL ได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ตามหมายกำหนดการได้
 • สามารถติดต่อ ประสานงานได้ดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี เช่น Fax , ถ่ายเอกสาร,สแกนงาน, ส่ง E-mail เป็นต้น
 • มีประสบการณ์ในการทำเอกสารในระบบ ISO จะพิจารณาก่อน
คุณสมบัติอื่น ๆ
 • ต้องผ่านการทดสอบ โปรแกรม Excel เช่น สูตรการคำนวณ  สร้่างกราฟ เป็นต้น
 • มีประสบการณ์เรื่องจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ โปรแกรม CD Organize จะพิจารณาเป็นพิเศษ