ช่าง PM ( Preventive Maintenance )

ตำแหน่ง ช่าง   Preventive Maintenance          
จำนวน 1  อัตรา
ค่าจ้าง ตามประสบการณ์
คุณสมบัติ
  • เพศชาย
  • อายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา  ปวช , ปวส     (สาขาช่างยนต์ ,ช่างกลโรงงาน, ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง )
  • สามารถทำงานเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาได้
คุณสมบัติอื่น ๆ
  • ทำงานที่โรงงานสิงห์บุรี
  • หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ