พนักงานบัญชี/การเงิน

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี/การเงิน
จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง ตามระเบียบบริษัท
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง
  • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ ที่เกี่ยวข้อง
  • ใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
  • มีประสบการณ์ในงานบัญชี 3 ปี
คุณสมบัติอื่น ๆ
  • ใช้โปรแกรม CD Organize ได้ (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)