ช่างไฟฟ้า

ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าในโรงงาน
จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้าง ตามประสบการณ์
คุณสมบัติ
  • เพศชาย
  • อายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปวช , ปวส ,ป.ตรี (สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง )
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
คุณสมบัติอื่น ๆ
      • ทำงานที่โรงงานสิงห์บุรี
      • หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ